Yeni Kayıt / Şifremi Unuttum

Kullanıcı Adı :     Parola :
  


Giriş Sayfası
  » Mülkiyeliler Birliği Üyelik Formu
    Üyelik Bilgileri   Mülkiyeliler Birliği Üyesi misiniz ? Evet / Hayır
Adı  *
Soyadı  *
Giriş Yılı  * (Örn., 1976)
Mezuniyet Yılı  * (Örn., 1980)
Bölümü  *
Medeni hali
Aile Soyadı  *
Evlilik Yıldönümü / /  (Örn., 30/01/1976)
Eşinin Adı (Evli ise)
Giriş Yılı  (Örn., 1980) - Eşi Mülkiyeli ise.
Mezuniyet Yılı  (Örn., 1980) - Eşi Mülkiyeli ise.
Bölümü  
    Kimlik Bilgileri
    (Eğer genel merkeze üyeliğiniz varsa doldurulması isteğe bağlıdır.)
Vatandaşlık No.
Baba Adı
Ana Adı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi / /  (Örn., 30/01/1956)
Cinsiyeti
Kan Grubu
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Köy/Mahalle
Cilt No.
Aile Sıra No.
Sıra No.
Cüzdanın Verildiği Yer
    Sosyal Etkinlikler
Üye olduğu dernek, kulüp, vs.
Tuttuğu Takım
Diğer
    İş Bilgileri
Çalıştığı Kurum  *
Meslek-Unvan  *
İş Adresi  *
Şehir  *
İş Telefonu  *
Faks No.  *
    Ev Bilgileri
Ev Adresi
Şehir
Ev Telefonu
    İletişim Bilgileri
Cep Telefonu  *
E-Posta  *
Kişisel Web Adresi
    Ödeme Bilgileri
Ödemelerimi  ile yapmak istiyorum *
Banka Hesap Numaraları T. İş Bankası Taksim Şubesi; 1859001 hs.
Garanti Bankası Kavacık Şubesi; 6299 820-8 hs.

 

KURULUŞ VE AMAÇ


Madde 1


Merkezi Ankara'da olmak üzere Mülkiyeliler Birliği adıyla tüzel kişiliğe sahip bir dernek kurulmuştur. Dernek, Genel Kurul kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. "Mülkiyeli" deyimi Mülkiye Mektebi, Siyasal Bilgiler Okulu ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu (BYYO) mezunlarını kapsar. Derneğin amblemi, lacivert zemin üzerinde altın sarısı Türkiye haritasını iki taraftan sarıp aşağıda birleşen "vatan için" ifadesinin baş harfleri olan beyaz "V" ve "İ" harf kuşakları ile haritanın altında kuruluş tarihi "1859"u gösteren rakamların yer aldığı okul amblemidir. Amblemin en üstünde, okulların baş harfleri olan "MM", "S.B.O." ya da "S.B.F." kullanılır.


Madde 2
Derneğin konusu ve amacı şudur:

a)      Dernek üyeleri arasındaki maddi ve manevi dayanışmayı artırmak.

b)      Maddi olanaklardan yoksun ve başarılı öğrencilerin yüksek öğrenimlerini tamamlamaları için burslar vermek ve yurt kurmak.

c)      Yurt gerçeklerinin toplumsal ve ekonomik yönden incelenmesini ve eleştirilmesini sağlamak için yayında bulunmak, konferans ve açık oturumlar düzenlemek, anketler yapmak ve bu amaçla yarışmalar düzenleyerek ödüller koymak.

d)     Yüksek öğrenim gençlerinin boş zamanlarını değerlendirmek üzere yapacakları spor çalışmalarına destek olmak.

e)      Sandık kurmak.

f)       Derneğin tesislerini aydınların yararlanmasına açık bulunduracak biçimde kütüphane, konferans salonu ve öğrenci yurdunu kaplayacak şekilde düzenlemek ve genişletmek.

g)      Üyelerinin büyük kısmını oluşturan idareci (Mülki İdare Amirleri) ve maliyecilerle diğer alanlarda çalışanların mesleki sorunlarının çözümü konusunda gerekli incelemeler yapmak ve bunların gerçekleşmesi amacıyla dernek olarak kendiliğinden girişimde bulunmak veya dernek dışında yapılacak çalışmalara katılmak.

 

Madde 3


Derneğin Kurucu Üyeleri T.C. Uyruğundan


Ahmet Alpaslan; Maliye Bakanlığı Müfettiş Muavini; Anafartalar Cad. Sakarya Apt. ANKARA
Asaf Cemal Aydar; Maliye Bakanlığı Memur; Hacı Bayram Gaziantep Sok. No 18 ANKARA
Cevdet Özden; Maliye Bakanlığı Memur; Maltepe Özveren Sok. No> 1 K 2 ANKARA
Cemal Tekinel; Kaymakam Adayı; Doğan Oteli No 22 ANKARA
Faruk Eker; Maliye Bakanlığı Memur; Atıf Bey Mah. No 63 ANKARA
Halit Tokullugil (Hasar); Ankara İli Maliye Memuru; İncesu tepesi No 38/45 ANKARA
Halit Işıl; Maliye Bakanlığı Memur; Atıf Bey Mah. No 28 ANKARA
Hüsamettin Kılıç; Maliye Müfettiş Muavini; Doğan Oteli No 22 ANKARA
Hayri Öncel; Maliye Müfettiş Muavini; Aslanhane Mah. Hanımlar Sok. No 19 ANKARA
Naci Erten; Maliye Bakanlığı Memur; Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. No 7 D 2 ANKARA
Naci Tibet; Maliye Bakanlığı Memur; Doğan Oteli No 27 ANKARA
Rahmi Tunçağıl; Maliye Bakanlığı Memur; Altındağ Mah. Gülibrişim Sok. No 32 ANKARA
Sadettin Atay; Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı; Samanpazarı Solmaz Sok. No 5 ANKARA
Süleyman Sırrı Agun; İstanbul Defterdarlığı Memur; İncesu tepesi No 38/45 ANKARA
Selahattin Akalın; Maliye Bakanlığı Memur; Altındağ Mah. Gülibrişim Sok. No 31 ANKARA
Turhan Energin; Maliye Bakanlığı Müfettiş Muavini; Tuna Cad. Halk Sok. No 14 Yenişehir/ANKARA
Ziya Eralp; Maliye Bakanlığı Memur; Demirlibahçe Seyman Sok. No 8 ANKARA
Zeki Teker; Maliye Bakanlığı Memur; Cebeci Kutlugün Sok. No 73 ANKARA

ÜYELİK

Madde 4


Mülkiye Mektebi, Siyasal Bilgiler Okulu ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu mezunları Derneğe asıl üye olabilirler. Anılan öğretim kurumlarında en az dört yıl öğretim elemanlığı yapanlar veya yapmış olanlar Derneğe asıl üye olabilirler. Derneğe asıl olarak kaydolmak için "üye kayıt bildirimini" doldurmak ve bu tüzük uyarınca belli edilmiş olan aidatı üstlenmek gerekir. Üyeliğe kabul, Dernek Yönetim Kurulunca otuz gün içinde karara bağlanır ve muhatabına yazı ile bildirilir.
Adı geçen öğretim kurumlarına veya Derneğe maddi ve manevi yardımı görülen saygın kişiler, Dernek Yönetim Kurulu ile Onur Kurulu'nun ortaklaşa ve 2/3 yeter sayıyla toplanıp 2/3 çoğunlukla vereceği kararlar üzerine onursal üyeliğe kabul olunur.


Madde 5

 

Her üye Yönetim Kuruluna istifa dilekçesi vermek suretiyle istifa etmek hakkına sahiptir.

 
Madde 6

a)      Derneğin asıl üyeleri Genel Kurul tarafından kararlaştırılan alt ve üst sınırlar arasında kalmak koşuluyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aidatı ödemekle yükümlüdürler. Bu yükümlüğü, Yönetim Kurulu'nun saptayacağı ilkeler çerçevesinde yerine getirmeyenler Dernek Yönetim Kurulu'nun kararıyla üyelikten çıkarılır.

b)      Eylem ve işlemleri Dernek Üyeliği ile bağdaştırılmayan asıl üyeler Genel Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Onur Kurulu kararıyla asıl üyelikten, Onursal Üyeler ise Dernek Yönetim Kurulu ile Onur Kurulunun ortak bir toplantıda vereceği kararla Onursal üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılma kararına karşı Dernek Genel Kuruluna itiraz olunabilir. Genel Kurulun vereceği karar kesindir.

c)      Üyelikten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatını vermek zorundadır.


Madde 7


Dernek asıl üyeliğinden yukarıdaki maddenin (a) fıkrasına göre çıkarılmış olanlar, Yönetim Kurulu tarafından tekrar asıl üyeliğe alınabilir. Ancak, haklarında bu fıkra hükmü uyarınca iki kez çıkarma kararı verilmiş olanların kabulüne Genel Kurul yetkilidir.


Onur Kurulu kararıyla çıkarılanlar da karar tarihinden itibaren bir yıl sonra Genel Kurul tarafından yeniden asıl üyeliğe kabul olunabilir.

 
ORGANLAR

 
Madde 8


Mülkiyeliler Birliği Derneği, Merkez ile Genel Merkeze bağlı Şubelerden oluşur. Derneğin Organları şunlardır.

a)      Genel Kurul

b)      Yönetim Kurulu

c)      Denetim Kurulu

d)     Onur Kurulu

e)      Yüksek Danışma Kurulu

 


Madde 9


Genel Kurul, Derneğin asıl üyelerinden oluşur.
Genel Kurul, iki yılda bir Mart ayı içinde Dernek Yönetim Kurulunun saptayıp duyuracağı yer, gün ve saatte olağan olarak toplanır.
Genel Kurul ayrıca, Dernek Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu veya asıl üyelerden en az beşte birinin yazılı isteği üzerine bir ay içinde olağanüstü olarak toplanır.

 
Madde 10


Genel Kurul toplantıları için yapılacak ve toplanma yer, gün ve saati ile gündemi kapsayacak çağrı, toplantıdan en az on beş gün önce bir gazetede yayınlanmak veya üyelere yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle yapılır.
Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasındaki fark yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.


Madde 11


Genel Kurul toplantı yeter sayısı, Genel Kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelerin yarıdan bir fazlasıdır. Karar yeter sayısı da mevcudun çoğunluğudur.
İlk toplantıda yeter sayısı bulunmadığı takdirde, en az yedi gün geçecek şekilde yapılacak toplantıda yeter sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 
Madde 12


Genel Kurulda yalnız gündemde bulunan maddeler görüşülür. Ancak olağan toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından yazı ile görüşülmesi istenen konular gündeme eklenir.

 
Genel Kurul toplantısına ait evrak ve tutanaklar kongre divanınca imzalandıktan sonra Yönetim Kurulu tarafından saklanır.

 
Genel Kurul tarafından Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen üyelerin kimlikleri, meslekleri, adresleri, ana tüzükte yapılan değişiklikler, Genel Kurul toplantı tutanağı ve genel kurul sonuç bildirimi, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından otuz gün içinde mahalli mülki amirliğe bildirilir.

 
Toplantı tutanağı ve diğer belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.


Madde 13


Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a)      Derneğin ad ve tüzüğünün değiştirilmesine karar vermek.

b)      Dernek hesaplarının ve bütçesinin incelemek ve onaylamak.

c)      Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşmek, Yönetim Kurulunu aklamak.

d)     Dernek organlarını seçmek.

e)      Derneğin fesih edilmesine karar almak.

f)       Benzer amaçlı derneklerle federasyon şeklinde örgütlenmeye gidilmesine karar vermek.

g)      Dernek şubelerinin açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,

h)      Sandık kurulmasına karar vermek ve yönergesini hazırlamak.

i)        Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılmasına karar vermek. Yönetim Kuruluna kapsamı belirlenmek koşuluyla taşınmaz mal alıp satma yetkisini vermek.

j)        Derneğin borçlanmasına ve usullerinin belirlenmesine karar vermek.

 
Madde 14


Yönetim Kurulu, Derneğin asıl üyelerinden Genel Kurul tarafından seçilecek 7 kişiden oluşur. Genel Kurul ayrıca 7 yedek üye seçer.
Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarından bir Genel Başkan, bir 2. Başkan, bir Genel Sekreter ve bir Genel Sayman seçer.
Derneği Yönetim Kurulu adına Genel Başkan veya 2. Başkan ile Yönetim Kurulunun belirleyeceği kimseler temsil eder.
Özürsüz ve hiçbir nedene dayalı olmaksızın üst üste üç mutat toplantıya gelmeyen veya devamsızlığı yüzünden çalışmalarında yarar görülmeyen üyeler, Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunluğuyla alacağı kararla istifa etmiş sayılır.

Madde 15


Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)      Derneği temsil etmek ve yönetmek.

b)      Şube kurucularına yetki vermek; şubelerin her türlü faaliyetleriyle ilgili olarak bilgi edinme amacıyla incelemelerde bulunmak. Dernek Tüzüğünün 19. maddesinin Yüksek Danışma Kurulunun Görevleri bölümünün (b) bendinde belirtilen durumlarda Yüksek Danışma Kurulunun görüş ve tavsiyesini almak.

c)      Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için süreli ya da süresiz yayınlarda bulunmak, toplantılar, kurslar, konferanslar, açıkoturumlar, piyango ve benzeri işleri düzenlemek.

d)     Derneğin yıllık işlem ve hesaplarını ve gelecek yıla ait bütçesini Genel Kurulun inceleme ve onayına sunmak; çalışma raporu ile mali raporun bir örneğini Genel Kuruldan 15 gün önce, Genel Kurul sonuçlarını on gün içinde şubelere göndermek.

e)      Üyeliğe giriş ve Genel Kurulun kararlaştırdığı alt ve üst sınırlar arasında kalmak koşuluyla yıllık aidat miktarı ve toplanma şeklini belirlemek,

f)       Dernekler Yönetmeliğinin 32. maddesi doğrultusunda yazılı defterleri tutmak.

g)      Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahalin en büyük mülki amirliğine bildirmek.

h)      Lokal açılmasına karar vermek ve lokal yönergesi hazırlamak.

i)        Dernek beyannamesini, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre ilgili mercilere vermek.

j)        Genel Kurul kararlarını uygulamak ve Genel Kurulun verdiği yetki ve görevleri yerine getirmek.

k)      Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için gerektiğinde asıl üyelerden oluşan danışsal kurullar kurmak ve bunların çalışma biçiminin yönergelerle düzenlemek.

l)        Hesap ve Ayniyat Yönergeleri hazırlamak.

 


Madde 16


Denetim Kurulu Derneğin asıl üyelerinden Genel Kurul tarafından seçilecek üç üyeden oluşur. Genel Kurul ayrıca üç yedek üye seçer.

 
Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Derneğin İç Denetiminden Denetim Kurulu asıl sorumludur. Denetim Kurulu, Derneğin akçalı işleri dahil her türlü çalışmalarını altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetleme sonuçlarını Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurula sunar.
Denetim Kurulu, gerekli gördüğünde şubelerin de her türlü mali çalışmalarını denetler.


Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyelerine çalışmaları için her türlü kolaylığı gösterir.

 

 

 

 

 
Madde 17


Onur Kurulu, Mülkiye Mektebi, Siyasal Bilgiler Okulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan en az beş yıl önce mezun olmuş asıl üyelerden Genel Kurulca seçilen 5 kişiden oluşur. Genel Kurul ayrıca 5 yedek üye seçer.
Onur Kurulu'nun görevi; Dernek üyeleri ve Yönetim Kurulu veya Denetçiler tarafından yapılacak öneriler üzerine üyelerin Derneğin amaçlarına aykırı veya üyelik onuruna dokunur görülen tutum ve davranışları hakkında, eylemin ağırlığına göre; uyarma, kınama ve üyelikten çıkarma cezalarından birini vermektir. Onur Kurulu üyelerin çoğunluğu ile toplanır ve mevcudun çoğunluğu ile karar verir. Onur Kurulu kararlarına karşı Genel Kurula başvurulabilir.

 
Onur Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.


Madde 18


Genel Kurulda çeşitli görevlere seçilmiş olanlar, bunlardan diledikleri birini seçerler. Bu şekilde boşalacak göreve, aldıkları oy sırasına göre yedeğe kalanlar seçilmiş sayılır.

 
Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinden veya Denetçilerden birinin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda yerleri, aynı görevler için yapılan son seçimlerde en fazla oy almış bulunanlar tarafından doldurulur.
Madde 19


Yüksek Danışma Kurulu:

 
Bu Tüzükte adları yazılı kurucu üyelerden,


En az 1 yıl Dernek Genel Merkez Başkan veya Genel Başkanlığı yapmış olanlardan,


Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanı, S.B.F. Dekanı, S.B.F. (Mülkiye) Vakfı Başkanı, Mülkiye Spor Başkanı, Mülkiyeliler Birliği Derneği Şube Başkanları ve Mülkiyeliler Birliği Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Dernek Genel Kurulu'nca Dernek çalışmalarına aktif olarak katılmış en az on yıllık mezun asıl üyeler arasından seçilecek 15 kişiden kurulur.

 
Genel Kurulca 4 yıl için seçilecek 15 kişiden eksilme olursa bu noksanlık ilk Genel Kurul toplantısında tamamlanır. Süresi bitenler tekrar seçilebilirler. Yüksek Danışma Kurulu'nun görevleri:

a)      Dernek Yönetim Kurulu'nun sunduğu sorunlar hakkında görüşlerini bildirir,

b)      Derneğin daha iyi yönetilmesi hakkında fikir verir ve çalışmalara yardımcı olur.

 

Dernek Merkezi ve Şube ilişkileri ve Şube sorunlarını görüşerek yetkili kurullara tavsiyelerde bulunur. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla Dernek Merkezi veya Şubelerce yürütülecek birden fazla yönetim dönemini kapsayacak derecede büyük ve stratejik nitelikteki proje ve kararlar konusunda görüş ve öneride bulunur.

 

Yüksek Danışma Kurulu; Dernek Yönetim Kurulu veya kendi Başkanının çağrısı üzerine, yılda en az üç defa olmak üzere toplanır. Toplantı nisabı 1/3'dür ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

 
Kuruldaki en eski Mülkiyeli kurulun başkanıdır.

 
ŞUBELER


Madde 20

 

1)Mülkiyeliler Birliği Derneği, Merkez Genel Kurul kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Dernek Merkez Genel Kurulu’nca birlik şubesi açılmasına karar verildiğinde, şubenin açılacağı yerde asıl üyelerden en az üç kişilik kurucular kurulu, mahallin en büyük mülki idare amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri vererek, ilgili mevzuatlara uygun olarak dernek şubesinin açılışını tamamlatır. Kuruluş aşamasındaki dernek şubelerinin altı ay içerisinde ilk genel kurulunu toplaması zorunludur.

 

Şube Genel Kurulu ve Görevleri:

2.a) Şube Genel Kurulu, şube genel kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin tamamından oluşur. Genel Kurul şubenin en yetkili karar organıdır.

 

2.b) Şube Genel Kurulu, olağan toplantıları iki yılda bir Ocak ayı içinde yapılır Şubelere kayıtlı asıl üyeler, şube genel kuruluna katılabildiği gibi Dernek Genel Kuruluna da katılabilir.

 

2.c) Beş asil beş yedek üyeden oluşan şube yönetim kurulu üyeleriyle, üç asil ve üç yedek üyeden oluşan denetleme kurulu üyelerini seçer. Şubelerin disiplin işleri, derneğin onur kurulunca yürütülür.

 

2.d) Şubesinin gelir ve giderlerini görüşür, ibra eder, şube organlarının çalışmalarını mevcut yasalara ve ana tüzüğe göre yapılıp yapılmadığını görüşüp değerlendirir.

 

2.e) Şube Genel Kurul kararlarına karşı, Dernek Genel Kurulu nezdinde üyelerce itiraz olunabilir. İtiraz üzerine verilen kararlara ilgili şube genel kurulunca uyulur. Şube Yönetim Kurulu ve Görevleri;

3.a) Şube Genel Kurulunca seçilen beş asil beş yedek üyeden oluşur ve bu üyeler iki yıllık süre için seçilir.

3.b) Şube Genel Kurulunu takip eden otuz gün içerisinde, Yönetim Kuruluna seçilen üyeler aralarında görev bölümü yaparak sonuçları, tutanakları ve genel kurul sonuç bildirimini mahallin en büyük mülki amirine bildirir.

3.c) Şube ile ilgili işleri görüşmek üzere belirlenen günlerde toplanır. Kararı gerektiren konularda alınan kararların, karar defterine yazılarak birlikte imzalanmasını sağlar. Şube Genel Kuruluna sunulacak taslak bütçeyi hazırlar.

 

3.d) Şube Yönetim Kurulu çalışma raporu ile mali raporun bir örneği Genel Kuruldan on beş gün önce, Genel Kurul sonuçları on gün içerisinde Dernek Merkezine gönderilir.

 

3.e) Dernek Ana Tüzüğünde belirtilen amacın gerçekleşmesi için şubelerin birbirleriyle ve her birinin Dernek Merkezi ile karşılıklı mali yardımlaşmaları Yönetim kurulları kararlarıyla yapılır.

3.f) Şube Yönetim Kurulları kararlarına karşı Dernek Yönetim Kurulu nezdinde üyelerce itiraz olunabilir. İtiraz üzerine verilen kararlara Şube Yönetim Kurulu’nca uyulur.

3.g) Dernek Şubeleri, Dernek Merkezi ile koordineli ve uyumlu olarak çalışır.

 
GELİRLER


Madde 21


Derneğin gelirleri;

a)      Üyelerden alınacak giriş ve yıllık aidat,

b)      Derneğin amaçlarının gerçekleşmesine ayrılacak konser, çay, balo, spor, yayınlar ve benzeri çalışma ve etkinliklerden elde edilecek gelir,

c)      Bağış ve yardımlardan oluşur.

Derneğin mali işleri Yönetim Kurulunun hazırlayacağı Hesap Yönergesi gereğince yürütülür.

 
Derneğin demirbaş eşyası yine Yönetim Kurulunun hazırlayacağı Ayniyat Yönergesi gereğince yürütülür.

 
Madde 22


Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli ve yararlı gördüğü her türlü taşınmaz mallara sahip olabilir. Derneğin taşınmaz malları üzerinde yapılacak tasarruf ile alacaklarının silinmesi konusunda Genel Merkez Genel Kurul yetkilidir.
Taşınmaz mallar üzerinde bir tasarrufun Genel Kurulda görüşülebilmesi için; yapılacak tasarruf niteliğinin bütün asıl üyelerin adreslerine toplantı tarihlerinden en az onbeş gün önce yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmesi ve taşınmaz mallar üzerindeki tasarruf önerisinin Genel Kurul gündemine girmiş olması zorunludur.

 
Madde 23


Bu tüzüğün değiştirilebilmesi için Genel Merkez Kurulunun 2/3 çoğunluğunun oyu şarttır.


TASFİYE


Madde 24


Derneğin feshi veya tasfiyesi halinde tüm malları Mülkiyeliler Birliği Vakfı'na geçer.


Madde 25


Bu Tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve Derneklere ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 


Okuduğum Birlik Tüzüğü hükümlerine uyacağımı beyan eder, Birliğe asıl üye olarak kabulümü rica ederim.

* İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

  Üyelik formunu indirip bize yollayabilirsiniz.

              

    Ana Sayfa
    Kurumsal
    Haberler / Duyurular
    Etkinlikler
    Nakkaştepe Projesi
    İstanbul Şubesi Lokali
    Üyelik
    Kan Bankası
    Yayınlar
    Ürünler
    Galeri
    Kariyer
    Linkler
    İletişim

-----------------------------------------
 
 
Müfit Erkarakaş

Sevgili Mülkiyeliler
-----------------------------------------

-----------------------------------------
 
 
-----------------------------------------
 
 
-----------------------------------------
 
 
-----------------------------------------
 
 
Gülseren Karaçizmeli

"ADAY VAR, ADAY VAR"
-----------------------------------------
 
 
Selçuk Yıldız

Elde var...
-----------------------------------------
 
 
-----------------------------------------
 
 
Mehmet Uysal

Akılbilim
-----------------------------------------
 
 
Akın Evren

Buluşma Yeri
-----------------------------------------
 
 
-----------------------------------------


Ana Sayfa İletişim Üye Listesi