17. Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü Validebağ Gönüllüleri Derneği’nin Oldu

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi tarafından verilen 17. Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü Validebağ Korusu için direnen tüm bileşenler adına Validebağ Gönüllüleri Derneği’nin oldu.

Doğal yaşam, halk sağlığı, sosyal, tarihsel ve kültürel değerlerimiz açısından büyük öneme sahip kamusal alanlardan birisi olan Validebağ Korusu’nun koru olarak kalması, yeşil alanın, doğanın tüm bileşenleri ile korunması için yıllardır gerek fiili gerekse hukuki olarak kararlı mücadele sürdüren Validebağ havzasındaki çevre gönüllüsü ve direnişçisi tüm sivil yurttaşlar adına, VEFİK KİTAPÇIGİL KAMU HİZMETİ ÖDÜLÜ’ne lâyık görülmüştür.


MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ İSTANBUL ŞUBESİ


4 Aralık 2021 

BASIN AÇIKLAMASI
04.12.2021

Validebağ Gönüllüleri Derneği  

 Ref:2021/


Anadolu yakasının en geniş yeşil alanlarından biri ve 1. derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu’nun ekolojik bütünlüğü içinde korunması için mücadele eden tüm yurttaşları, muhtarlıkları, akademisyenleri ve sivil toplum kuruluşlarını saygı ile selamlarız.

Validebağ için sürdürülen çevre mücadelesinin , Türkiye’de yeşil alanın korunması için verilen mücadelelerin ilklerinden olduğu bilinmektedir.

Validebağ Korusu gönüllüsü ve direnişçisi sivil inisiyatifler olarak, “bakım, onarım ve düzenleme“ adı altındaki her tür inşa faaliyeti ile korunun parklaştırılması projelerinin doğal yaşamda yaratacağı tahribata, hem bilim hem de hukuk dışı olması nedeniyle dikkat çektiniz. Ayrıca, Validebağ Korusu için 23 yıldır verilen mücadele,yerel halkın çevre bilinci kazanmasında önemli bir rol oynadı.

Doğal yaşam, halk sağlığı, sosyal, tarihsel ve kültürel değerlerimiz açısından büyük öneme sahip kamusal alanlardan birisi olan Validebağ Korusu’nun koru olarak kalması, yeşil alanın, doğanın tüm bileşenleri ile korunması için yıllardır gerek fiili, gerekse hukuki olarak sürdürdüğünüz kararlı mücadeleniz Mülkiye camiası tarafından takdirle karşılanmıştır. Vermiş olduğunuz onurlu mücadeleden dolayı sizleri tebrik ederiz.

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi olarak her yıl okulumuzun kuruluş yıldönümü olan 4 Aralık’ta verdiğimiz “Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü”nün on yedincisi için yapılan Değerlendirme Kurulu toplantısında,
 
Demokrasinin temeli olan katılımcı yönetim anlayışını benimseyerek, Validebağ Korusu’nun bilim ve hukuk rehberliğinde uzun yıllardır koru olarak korunmasında göstermiş olduğunuz kararlı çalışmalarınız nedeni ile 2021 yılı “Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmet Ödülü” nün ” Validebağ Korusu için mücadele veren çevreye duyarlı Validebağ gönüllüsü ve direnişçisi tüm sivil yurttaşları temsilen Validebağ Gönüllüleri Derneği’ne verilmesi kararlaştırılmıştır.
 
Bilgilerinize sunar, Mülkiye camiası adına tebrik ederim.
 
Saygılarımızla,


Yaşar BOZYÜRÜK
Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi Başkanı


Paylaş

Çarşı Caddesi No: 10 34674 Kuzguncuk, İstanbul
0216 492 41 16