Hüseyin Ortak

Değerli Mülkiyeliler, Sayın Üyelerimiz

Derneğimiz Genel Merkezince Mülkiyeliler Birliği’nin 48.Olağan Genel Kurul Toplantısının çoğunluk aranmaksızın ikinci toplantı tarihi olan 26 Mart 2023 tarihinde saat 10’da A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonunda yapılacağı duyurulmuştur.

Toplantı gündeminin 10. ve 11. maddeleri şubemizin üyesi olsun, olmasın doğrudan İstanbul’da yaşayan tüm Mülkiyelileri ilgilendirmekte olup, bu gündem maddeleri hakkında aşağıda bilgi vermek istiyoruz.

Gündem:

10.madde ;‘’İstanbul ili Şişli İlçesi Dikilitaş Mahallesi 416 ada 5 no’lu parsel 12 no’lu bağımsız bölüm olarak tapuda kayıtlı taşınmazımız ile Muğla ili Bodrum ilçesi Karakaya mahallesi Çukurbük mevkii 224 ada 1 no’lu parsel 31 no’lu bağımsız bölüm olarak tapuda kayıtlı olan taşınmazımızın, İstanbul Şubemizin sosyal tesis ihtiyacının karşılanması amacıyla satılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesidir.’'

Bilindiği üzere, İstanbul Şubemiz faaliyetlerini Kuzguncukta yer alan bir binada kiracı olarak sürdürmektedir. Şube yönetimi ise bu binanın mütevazı bir odasında toplantılarını yapabilmektedir. Şubemiz kiracı olduğu bu yeri bir müstecire kiralamış olup, müstecirin kullandığı alan resmi olarak şubemizin lokalidir ve belirli günlerde müstecirin uygun olması halinde faaliyetlerimiz için kullanılabilmektedir.

Bu yıl kuruluşunun 58.yılında olan İstanbul Şube’nin İstanbul gibi Mülkiyelilerin yoğun olarak yaşadığı bir ilde mülkiyeti Derneğimize ait, Mülkiyelilere yaraşır bir, hatta birden fazla lokale ihtiyacı bulunmaktadır.

Bugün İstanbul gibi geniş bir alana yayılmış, trafik yoğunluğu dünya şehirleri içinde ilk onda yer alan bir şehirde, Üsküdar-Kuzguncuk’taki bir alana sıkışmış yerimizin İstanbullu Mülkiyelilerin bu alandaki ihtiyacını gideremeyeceği açıktır.

Belirtilen nedenlerle, üyelerimizin daha çok tercih edebileceği Avrupa veya Asya yakasında kolay ulaşılabilir merkezi bir yerde İstanbul Şube Lokali olarak kullanılacak nitelikte mümkünse birden fazla katlı bir mülkün satın alınması amacına tahsisen; mülkiyeti Derneğimize, kullanımı şubemize ait olan ve tapu bilgileri yukarıda verilen İstanbul Mecidiyeköy’deki halen kirada olan dairemiz ile Bodrum Gümüşlük’teki yazlık konutun yaptırılacak ekspertizlerde biçilen değerlerin altında kalmamak üzere satılmasıdır.

İstanbul Mecidiyeköy’deki dairemiz halen kirada iken, önemli bir maliyetle kapsamlı bir tadilata ihtiyacı olan Bodrum’daki yazlık konut boş tutulmaktadır. Bodrum’daki taşınmazımız 2022 yazında onbeşer günlük dönemler halinde bağış karşılığında Mülkiyelilere tahsis edilmiştir. Toplanan bağış tutarı halen 11 SBF öğrencisine burs olarak verilmektedir.

Bu maddenin Genel Kurul tarafından kabul görmesi halinde, Genel Merkezimiz satış yetkisini şubemize devir edecek, satış işlemlerini şubemiz yürütecek, satış tutarı Genel Merkez hesaplarına aktarılarak yeni bir lokal satın alınıncaya kadar satış bedeli vadeli bir mevduat hesabında tutulacaktır. Bu mevduat hiçbir şekilde Derneğin başka bir harcamasında kullanılamayacaktır.

Gündem:

11.madde: Nakkaştepe Projesi kapsamında elde edilecek gelirlerin Genel Merkez ve şubeler arasındaki paylaşımının görüşülmesi

Bilindiği üzere, mülkiyeti Hazineye ait olan İstanbul Üsküdar Kuzguncuk’taki yaklaşık 10 dönümlük arazi içindeki Beylerbeyi Gazhane binası aslına uygun restore edilip sosyal ve kültürel amaçlı kullanılmak üzere 1992 yılında 49 yıl süre ile Mülkiyeliler Birliği Derneği lehine irtifak hakkı tesis edilmişti.

İrtifak hakkına konu arazide sosyal tesis yapılması amacının gerçekleşmesi için;

- 1995-1997 döneminde 330 İstanbullu Mülkiyeli katılım payı adı altında,

- 1999-2002 döneminde 100 İstanbullu Mülkiyeli konferans salonunda koltuklara ismini yazdırmak amacıyla,

- 1999-2001 arasında biri gerçek kişi, 7 kurumsal firma bağış olarak

maddi katkıda bulunmuş ve yapılan katkılarla Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi’nce toplam 3 milyon USD’a yakın yatırım yapılmıştır. Ancak, 2002 yılında; kısaca Nakkaştepe Projesi olarak anılan inşaat önemli bir seviyeye gelmiş iken finansmandaki sıkıntılar nedeniyle yarım kalmıştır.

Belirtilen bu yerin yarım kalan inşaatının tamamlanarak hizmete açılması için 20 yıl aradan sonra Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi tarafından en son 14.6.2021 tarihinde (2013 yılında ilk defa sözleşme imzalanan)Gazhane AŞ isimli firmanın yeni ortakları ile ek sözleşme yapılmış ve projede yeni bir safhaya geçilmiştir. İmzalanan bu sözleşme gereği, inşaatın projede öngörüldüğü gibi bitirilmesi ve iskân belgesinin alınması beklenmektedir. 14.6.2021 tarihinde imzalanan sözleşme gereği yatırımcı firma Gazhane AŞ’den gelir elde edilmeye başlanmıştır. Bu gelir, sözleşme aşamasında firmadan Genel Merkez lehine alınan senetler karşılığında elde edilmiştir. Geçmiş dönem kiralarına mahsuben Genel Merkez tarafından firmadan tahsil edilen gelir 1.250 bin TL’dır.

Bilindiği üzere Nakkaştepe Projesi ağırlıklı olarak İstanbul’da ikamet eden Mülkiyelilerin çaba ve mali birikimleri ile hayat bulmuş bir projedir. Nakkaştepe arazisi esas itibariyle İstanbul’daki Mülkiyeliler için tahsis edilmiş ancak, yasal gereklilik nedeniyle irtifak hakkı Genel Merkezin üzerine yapılmıştır. Sonuçlandığı takdirde de yararlanıcıları doğal olarak başta İstanbul’da ikamet eden Mülkiyeliler olmak üzere İstanbul’a yolu düşen tüm Mülkiyeliler olacaktır. Bu nedenle de, devamı süresince projede esas söz ve karar yetkisi İstanbullu Mülkiyelilerde ve dolayısı ile İstanbul Şubenin olması gerekmektedir.

Bunun diğer bir nedeni Mülkiye camiasının yaklaşık 6.000 kişi gibi önemli bir bölümünün İstanbul’da yaşıyor olmasıdır.

Geçmiş dönem kiralarına mahsuben tahsil edilen gelirden Genel Merkez tarafından İstanbul Şubemize hakkı olan pay verilmeyince 2022 yılının Ocak ayında yönetime gelen ve büyük mali sıkıntılar çeken Şubemiz Yönetim Kurulunca; ‘’ 2022 yılından başlamak üzere tahsil edilecek kira gelirinin asgari yarısının İstanbul Şubesine ödenmesi yönünde Genel Merkezden talepte bulunulması ’’ yönünde karar alınmış ve bu karar Genel Merkeze iletilmiştir. Bu talebe yıl boyunca cevap verilmemiştir. Talebimiz 2022 yılsonunda yinelenmiş ancak bu kez Genel Merkez tarafından o zamana kadar uygulanmayan tüzüğün 21.maddesi gerekçe gösterilmiş ve ‘’Nakkaştepe projesinden gelecek kaynakların tüzüğe uygun olarak şubelerimizle Genel Merkezin ihtiyaçları dahilinde paylaştırılmasının önemli olduğu, talebimizin Mülkiye camiasını ilgilendiren bir konu olduğundan bahisle konunun Genel Kurul gündemine alınacağı’’ bildirilmiştir.

Tüzük gereği Dernek Yönetim Kurulunca şube temsilcileri ile birlikte karar verilecek gelir paylaşımı konusunun Genel Kurul gündemine alınması İstanbullu Mülkiyelilerin yakıcı ihtiyaçlarına karşı bürokratik duyarsızlıktır, haksızlıktır ve tüzüğümüzün ilgili hükümlerine aykırıdır.

Başta İstanbul’da yaşayanlar olmak üzere tüm Mülkiyelilere sesleniyoruz.

Derneğimizin 26 Mart 2023 tarihinde yapılacak 48. Olağan Genel Kuruluna mutlaka katılın.

Gündemin 10. ve 11. maddelerinde İstanbul Şubeye destek verin.

 

Saygılarımızla,

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi

Yönetim Kurulu

 


Paylaş

Çarşı Caddesi No: 10 34674 Kuzguncuk, İstanbul
0216 492 41 16